Welkom op de website van Professional Women's Association

Onze organisatie maakt vrouwen bewust van hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap, om van daaruit samenwerking te bevorderen in bedrijf en beroepsleven.

Wie zijn we?

Sinds onze stichting dragen we bij tot de nationale verstandhouding, de ont- wikkeling, de vrede, de gelijkheid en de rechten van de mens...

Doelstellingen

Zonder onderscheid van ras, nationaliteit, politieke of godsdienstige overtuiging wil onze vereniging zich inzetten voor gelijke kansen en ge-lijkwaardige posities...

Lidmaatschap

Er worden enkele voor- waarden gesteld om lid te kunnen worden van onze vzw. Hierbij zal het nieuwe lid zich moeten voorstellen bij de eerstvolgende...

Afdelingen

Ondertussen bestaat onze vereniging uit 11 afdelingen, verspreid over gans België. Op onze website kan je de jaarprogramma's van de verschillende afdelingen...